ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (กลุ่มที่1) รุ่นที่5 (ช่วงที่3)