บรรยากาศในห้องเรียนกระบวนวิชา Bus 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ สาขาฯปราจีนบุรี